rysunek obieg wody w przyrodzie

Nasz Kosz

Temat: "Spotkanie z promieniotwórczościa" rozdział 1
z wody tak samo jak inne pierwiastki, a radionuklidy z powietrza mogą osadzać się na ich powierzchni. Część z nich będzie dostawała się do organizmu zwierząt zjadających te rośliny. Gdy zwierzęta piją wodę, część radionuklidów zawartych w wodzie też przedostanie się do ich organizmu. Naturalną więc drogą dostarczania radionuklidów do organizmu ludzkiego jest pokarm pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (jak mleko, mięso, jaja). W zasadzie wszystko, co jemy, zawiera radionuklidy. Woda, którą pijemy nie jest też od nich wolna. Oczywiście, radionuklidy znajdujące się w powietrzu są wdychane przez nas i dostają się do płuc. ... pęknięcia), lub w drodze zastrzyku - jako skutek postępowania medycznego, gdyż niektóre radionuklidy zażywamy celowo, jako część procedur terapeutycznych lub diagnostycznych. Istnienie omówionego wyżej obiegu materiałów promieniotwórczych w przyrodzie każe nam ... powietrza czy do wody, a więc przeniknąć do ludzi poprzez np. łańcuch pokarmowy. Sprawie tej poświęcona jest czwarta część niniejszego opracowania.
Źródło: fiza.pl/viewtopic.php?t=216Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz